Škola znanja: Srebrenica – Mapiranje genocida i postgenocidno društvo

Zvanični početak projekta edukacijskog paketa Škola znanja: Srebrenica – Mapiranje genocida i postgenocidno društvo, obilježen je  10. jula u Galeriji 11/07/95, u prisustvu Nj.K.V britanske princeze Anne i britanskog ambasadora u BiH Edwarda Fergusona.  Ovaj projekat produkt je kreativne produkcije Galerije 11/07/95 i Fama International metodologije. Kao krajni rezultat ovog projekta nastao je edukacijski paket Škola znanja: Srebrenica Mapiranje genocida i postgenocidno društvo, koji sadrži video predavanje u trajanju od 60 minuta, formirano  u dva dijela: mapiranje genocida i postgenocidno društvo. Osnovu predavanja čine dokumentarna animacija (rekonstrukcija genocida u Srebrenici) i dijelovi predavanja koja su održana na javnom času 28. maja 2015. godine u Galeriji 11/07/95.

 

Škola znanja traga za transformacijom edukacije o ratu, genocidu i urbanom, građanskom kulturnom otporu u univerzalni edukacijski model preko jedinstvene platforme za transfer znanja.

Među istaknutim predavačima koji su prisustvovali javnom času bili su: prof. dr. Janja Beč-Neumann, dr. Branka Prpa, dr. Edina Bećirević, Jean Rene Ruez, mr. Hasan Nuhanović, dr. Yair Auron i Florence Hartmann, dok je program sadržavao i video predavanja uglednih predavača kao što su:  dr. Robert Donia, Richard Goldstone, Sonja Biserko, dr. Dubravka Stojanović i Daniel Feirstein.