Visoka delegacija MKSJ u posjeti Galeriji 11/07/95 na petu godišnjicu njenog rada

Visoka delegacija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) na čelu s predsjednikom suda Carmelom Agiusom posjetila je danas Galeriju 11/07/95. Osim gospodina Agiusa, u delegaciji su između ostalih bili prisutni i John Hocking, glavni sekretar MKSJ, šefica kabineta MKSJ Ana Cristina Rodrigez Pineda, te Margriet Prins, šefica delegacije MKSJ u Sarajevu. Istaknute zvaničnike Tribunala u Hagu kroz Galeriju 11/07/95 proveo je Tarik Samarah, osnivač i direktor Galerije.

Nakon posjete, gospodin Agius je izjavio: “Jako sam impresioniran kvalitetom i porukom fotografija. One na izuzetan način uspijevaju prenijeti priču o tragediji koja se desila u julu 1995. godine u Srebrenici”.

Gospodin Hocking, glavni sekretar MKSJ izjavio je da iako se kao djelatnici Tribunala u svakodnevnom radu susreću sa činjenicama, statistikom i dokazima o genocidu, fotografije izložene u Galeriji 11/07/95 na jedan drugačiji način prenose emociju koja se neizostavno veže uz stradanja: “Hvala što podsjećate sve nas da pamtimo, kako bol mnogih ne bi pala u zaborav. Budimo ustrajni u tome da činimo sve što možemo kada smo suočeni sa zlom.”

Galerija 11/07/95 danas obilježava i petu godišnjicu svog postojanja. Otvorena 12.07.2012. godine uz podršku TIKE – Turske međunarodne agencije za razvoj i Općine Stari Grad na čelu sa načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem, Galerija 11/07/95 je u pet godina djelovanja uspjela da postane reprezentativan kulturni simbol Sarajeva. Galerija je zamišljena kao mjesto kontinuirane  afirmacije sjećanja na genocid, a datum koji je simbolično izabran kao dan kada počinje sjećanje je i svojevrsni poziv na kreiranje diskursa kulturalnog pamćenja koje se neće iscrpiti isključivo u komemorativnim praksama vezanim samo za određene datume.

U pet godina postojanja Galerija 11/07/95 ostvarila je značajne rezultate, organizirala brojne izložbe, ugostila visoke delegacije, a muzejska inovativnost Galerije 11/07/95 prepoznata je od strane struke kroz dosadašnja priznanja. Petu godišnjicu svog rada Galerija 11/07/95 obilježava i učešćem na dva važna muzejska takmičenja; Museums in Short 2017 (Muzeji ukratko) i takmičenju Evropske Muzejske Akademije 2017 (EMA AWARD 2017).