Predavanje Bojana Hadžihalilovića za predstavnike srednjih škola iz Sarajeva

U sklopu projekta edukacije o stvaralaštvu i umjetničkoj produkciji tokom opsade Sarajeva, danas su predstavnici sedam škola s područja Kantona Sarajevo prisustvovali predavanju Bojana Hadžihalilovića, profesora, dizajnera i člana umjetničke grupe DESIGN TRIO SARAJEVO. Predavanje je održano u Galeriji 11/07/95, u okviru galerijskog dijela gdje su se nalazi trenutna postavka Galerije 11/07/95 posvećena opsadi Sarajeva.

Grupu DESIGN TRIO SARAJEVO osnovali su osamdesetih godina Bojan Hadžihalilović, Dalida Hadžihalilović i Lejla Mulabegović Hatt, tadašnji studenti Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Tokom opsade kreiraju seriju plakata “Pozdrav iz Sarajeva 1993” koristeći motive iz popularne kulture kako bi poslali poruku o ratnoj svakodnevnici grada. Njihova prva izložba otvorena je u gradskoj galeriji Collegium Artisticum, 8. februara 1994. godine, na desetu godišnjicu sarajevske Olimpijade.

Nakon predavanja, predstavnicima škola uručeni su katalozi izložbe, kao i reprodukcije postera iz istoimene kolekcije. Predavanju su prisustvovali predstavnici Srednje škole primijenjenih umjetnosti, Srednje elektrotehničke škole, Srednje škole metalskih zanimanja, Pete gimnazije Sarajevo, Gimnazije Dobrinja, Srednje škole za srednje stručno obrazovanje i Prve bošnjačke gimnazije.