Grupa socijalnih psihologa sa različitih svjetskih univerziteta posjetila Galeriju 11/07/95

Od 31. Augusta do 3. Septembra 2012. godine u Sarajevu  se susrela grupa socijalnih psihologa kako bi odrzali ekspertski sastanak o temi pomirenja u međugrupnom kontekstu. Kao dio svog programa posjetili su i Galeriju 11/07/95, gdje su upoznali Tarik Samaraha, fotografa i osnivača Galerije 11/07/95, i razgovarali o genocidu u Srebrenici.

EASP 2012 SarajevoSastanak je u ime SSST Univerziteta organizirala prof. dr. Sabina Ćehajić-Clancy, a u ime Univerziteta Yale dr. Ruth Ditlmann.

Dvadeset sedam psihologa na doktorskom, postdoktorskom, asistentskom i cjelokupnom fakultetskom nivou, predstavljajući dvadeset dva univerziteta u četrnaest država, aktivno je učestvovalo na sastanku. Opseg konfliktnih i postkonfliktnih područja u kojima ovi istrazivači obavljaju svoja istraživanja mnogo je veći,a unatoč velikoj raznolikosti, grupa je posvuda neprestano otkrivala relevantne psihološke procese.