Glavni tužitelj Tribunala u Den Haagu Serge Brammertz posjetio Galeriju 11/07/95

Nakon prisustva obilježavanju dvadesete godišnjice genocida u Srebrenici, glavni tužitelj Tribunala u Den Haagu Serge Brammertz posjetio je i Memorijalnu Galeriju 11/07/95.

019A4346

Tarik Samarah, osnivač Galerije 11/07/95, proveo je g. Brammerza kroz Galeriju objašnjavajući mu dijelove postavke. G.Brammerz je najprije prošao pored zida sa imenima svih stradalih Srebreničana, zatim pored mape sa masovnim grobnicama i sobe portreta stradalih, te kroz fotografsku postavku koju čine fotografije iz Samarahovog ciklusa o Srebrenici.

U dijelu galerijske postavke koju čine fotografije grafita koje su pisali holandski vojnici tokom njihovog mandata u zaštićenoj zoni Srebrenici, glavni tužitelj je rekao da je nedavno prisustvovao prikazivanju kratkog videa u sjedištu UN-a u New Yorku, u kojem se, između ostalog pojavljuje i fotografija grafita (UN – United Nothing). Brammerz je tom prilikom prenio utiske ambasadora koji su bili prisutni na sjednici UN-a tokom komemoracije srebreničkog genocida, naglasivši da su svi bili složni u ocjeni da se radi o iznimno snažnom videu i poruci, mada su pojedinci iskazali i čuđenje zbog činjenice da je takva poruka mogla biti prikazana u sjedištu UN-a s obzirom na spomenuti grafit. Tarik Samarah je tom prilikom još jednom podvukao da je su taj grafit napisali upravo vojnici UN-a, koji se uz to kasnije nisu pokazali dosljednim povjerenom zadatku,  i da je on svojim  radom samo prenio njihovu poruku.

Na kraju posjete Tarik Samarah je glavnom haškom tužitelju poklonio monografiju Srebrenica kao i fotografiju “Ptice”, a g. Brammerz je izrazio nadu da će Haški Tribunal i Galerija 11/07/95 sarađivati u budućnosti.