11/07/95 Galerisi ziyaretçileri Srebrenica soykırımını ve 11.07.1995 tarihinden sonra sağ kalanların hayatlarını gösteren belgesel ve sanatsal görüntüleri izleme imkanına sahiptir. Sergi multimedya özelliğine sahip olup aşağıda belirtilen parçalardan oluşmaktadır.

Anıt Duvar (Srebrenica- Potoçari Anma Merkezi)

16 metre uzunluğundaki duvarda Srebrenica soykırımında hayatını kaybeden 8372 kişinin ismi ve doğum yılları bulunmaktadır. Hayatlarını kaybedenlerin adları ve onlar hakkındaki diğer bilgiler 2003 yılının Eylül ayında açılan Potoçari Anma Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

Hayatlarını kaybedenlerin portreleri (Srebrenica ve Zepa Anneleri Hareketi Birliği)

Daimi serginin bir kısmını Srebrenica annelerinin topladığı hayatını kaybeden 640 kişinin şahsi fotoğraflardan oluşmaktadır. Fotoğraflar Srebrenica’da erkek çocukların, genç erkeklerin ve yaşlıların, kısacası her yaşta erkeğin sadece adları yüzünden öldürüldüğünü göstermektedir.

Soykırım haritası (İnsan Hakları Gençler İnisiyatifi YIHR/Fama)

Soykırımın haritalanması 17 animasyon yöntemiyle yapılmış haritadan oluşan metin, resim, fotoğraf, video ve interaktif soykırım çalışması temsil eden Srebrenica soykırımının detaylı bilgileri verilmektedir. Soykırımın araştırıldığı her çalışmada araştırılan bütün soykırımlarda olduğu gibi  bütün fazlardan geçildiğini göstermektedir. Bu varsayımdan yola çıkılarak ‘Soykırımın haritalanması’ projesinin metodolojisi soykırım fazlarını takip etmektedir. 17 haritanın her birinde delillerin bulunduğu anahtar noktaları bulunmaktadır. Projenin amacı soykırım mekanizmasının açıklanması ve algılanmasının evrensel bilgi verici modelinin oluşturulmasıdır. Burada online versiyonuna bakabilirsiniz

Srebrenica konulu fotoğraflar (Tarik Samarah)

Tarik Samarah’ın fotoğrafları Srebrenica katliamından sonra kalan belgesel- sanatsal görselleridir. Orada sağ kalanların bugünkü yaşamları, toplu mezarlardan kalıntıların çıkartılması, kimliklerin belirlenmesi süreci, hayatlarını kaybedenlerin tekrar toprağa verilmesinden geçilerek meydana gelen fotoğraflar II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük katliamın huzursuzluk verici hikayesini sunmaktadır.

Soykırım video arşivi (Cinema for Peace Foundation)

Soykırım video arşivi sağ kalan Srebrenicalıların şahsi hikayelerini içeren Cinema for Peace Vakfının projesidir. ‘Soykırım video arşivi’ projesi sözlü tarih modeli olarak sağ kalan Srebrenicalıların hayati tecrübelerinin sunmaktadır.

Toplu mezarların yerlerinin belirtildiği harita (Bosna Hersek Kayıplar Enstitüsü)

Bosna Hersek Kayıplar Enstitüsü bağımsız ve profesyonel bir kurum olup 1992- 1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında kaybolan insanların bulunması sürecinin hızlandırılması, kayıpların merkezi kayıtının (KMK) oluşturulması ve Bosan Hersek’te bulunan tek ve toplu mezarların korunması ve kataloglanması amacıyla kurulmuştur.