Korisnik:
Udruženje gradjana Kultura sjećanja (za Galeriju 11/07/95)
Trg fra Grge Martića 2/III
Sarajevo

za uplate u BAM:
Broj računa: 1610000121840062
Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH

za uplate u stranoj valuti:
Swift code: RZBABA2S
IBAN code: BA391611000002423021
Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH