Krv i med – Dnevnik balkanskog rata je Ron Havivov zapis sukoba u Jugoslaviji u 1990-tim. Od prvog izbijanja rata 1991. godine, do previranja na Kosovu, Haviv je stvarao fotografije koje opisuju hitnost i tragediju rata.

„Gledao sam rat kako počinje i slušao sam njihova predviđanja. Prvenstvena namjera mog rada je bila fotoreporterska. Nadao sam se da ću privući pažnju na situaciju, pomoći izazvati reakciju svijeta, da spriječim ono što su narodi Jugoslavije predviđali. Nažalost, nisam bio u stanju to učiniti. Rat se proširio, gutajući sve regije bivše Jugoslavije, o kojima su ljudi govorili. Ispratio sam ga do kraja, i danas se nadam, da će moj rad biti svjedočanstvo o ratu. To je optužba onima koji su imali moć da urade nešto, a ipak su stajali i nisu učinili ništa dok su hiljade i hiljade umirale, a milioni postajali izbjeglice.“ Ron Haviv

Ron Haviv je nagrađivani fotoreporter, nominiran za nagradu Emmy i suosnivač foto agencije VII, posvećene dokumentovanju sukoba i podizanju svijesti o pitanjima ljudskih prava širom svijeta.  Haviv je kreirao nepobitne dokaze nepravde rata, a njegove fotografije imaju nemjerljiv značaj. Njegov rad na Balkanu, koji obuhvata više od decenije sukoba, korišten je kao dokazni materijal u optužnicama i presudama ratnim zločincima pri Međunarodnom Tribunalu u Haagu.

**Izložba je realizirana zahvaljujući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, i u saradnji sa galerijom War Photo Limited iz Dubrovnika.